top of page
Trollia_RGB.png

Trollia er en avdeling for de minste.  Her er det 14 barn på 1 til 3 år. Vi er 4 voksne som jobber her i år. Trollia er en avdeling hvor vi fokuserer på å bli godt kjent og trygge på hverandre. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt, og de skal føle seg trygge. Vi voksne skal være tilgjengelige for barna for å hjelpe, trøste og leke. Dette fordrer voksne som er på gulvet med barna, som tør å leke, synge og tulle. Små barn lever her og nå, og vi ønsker at barna skal få tid og rom til nettopp det. Derfor vil vi ikke fylle dagene med mange planer. Vi ser at ett- og tre åringene har ulike ønsker og behov, og deler dem derfor ved noen aktiviteter, måltider og turer. Det er også godt å få roen og voksennærheten man oppnår ved å være en mindre gruppe. Vi er voksne som er glad i sang og musikk, og vi har samlinger daglig hvor barna er aktivt med. Faste rutiner rundt måltid, bleieskift og soving skaper trygghet og forutsigbarhet. Her skal det meste utforskes, og kosen og leken står i sentrum.

bottom of page