top of page

en jungel av opplevelser

Visjonen til barnehagen er: "En jungel av opplevelser - små skritt mot en stor verden". Mestring og selvfølelse er sentrale begreper som ligger til grunn for de hverdagsopplevelsene vi ønsker å gi barna. Barnas stemme skal bli hørt - alle meninger er verdt noe her hos oss. Våre verdier; demokrati, likeverd og toleranse, skal skinne gjennom i alt vi gjør. Ved at vi er gode rollemodeller og skaper et miljø hvor dette har en selvfølgelig plass, vil dette også bli verdier som barna tar med seg. 

Collettløkka barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Det kommer bl.a. fram i måten vi ser på barna som aktive deltagere, som kan påvirke sin egen hverdag. Det vil si at lek, spontanitet og medvirkning har en stor plass i hverdagen vår. Vi har få faste aktiviteter for å gi plass til spontanitet og barnas initiativ. Vi har også ekstra fokus på musikk og forming og avslutter barnehageåret med en ekte rockefestival: Collettrock!

IMG_5993.jpg
IMG_5675.jpg
bottom of page