Velkommen som søker!

Spørsmål vedrørende søknad og opptak kan stilles til daglig leder. Kontaktinformasjon finnes i menyen.

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars, og da følges reglene for samordnet opptak. 

Ved ledige plasser resten av året, tar vi inn barn på løpende opptak. 

Barn fra bydel St.hanshaugen og Nordre Aker blir prioritert. Se barnehagens opptaksregler i vedtektene.

for å søke, følg 

KOntakt oss

Adresse: Nedre Ullevål 8, 0850 Oslo

© 2002 Collettløkka barnehage