top of page
Glassberget_RGB.png

Her går 3-6 åringene. Vi synes det er viktig å se alle barna hver dag, og er derfor opptatt av å arbeide mye i grupper. Vi har delt barnegruppen i tre, og har tatt navn etter kjente norske eventyr. Tyrihans, Askeladden og Smørbukk. Her er de satt sammen på tvers av kjønn og alder. Det viktigste med gruppeaktivitetene er å lære sosiale ferdigheter, og at barna får delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap. Det å lære seg å samhandle positivt med andre, som å vente på tur, utsette egne behov og å inngå kompromisser er spesielt viktig de siste årene. Mindre grupper gir hvert enkelt barn mer tid med en voksen, og det skaper ro og konsentrasjon på avdelingen. Vi bytter på å være i disse gruppene og at barna selv får velge grupper og aktiviteter de vil være med på. Etablering av vennskap er viktig på Glassberget. Hvordan skal man spørre for å komme inn i lek, og hva gjør man hvis noen sier nei?

 

4-åringene på avdelingen går i Mellomgruppa. I Mellomgruppa får barna mulighet til å være uten de største og leke med jevnaldrende. Ofte fører dette til en ekstra trygghet og vi styrker tilhørigheten med de som er på samme alder. Mellomgruppa er en forskergruppe, der de er sammen og utforsker eksperimenter. Spennende, lærerikt og samarbeidet blir fremtredende.

 

De som skal begynne på skolen til høsten går i Supergruppa, noe som innebærer privilegier som å få lov til å være ute en kort stund i barnehagen uten voksne, skiskole, overnatting i barnehagen og tur til Vangen leirskole. Videre ønsker vi å dempe presset de eldste barna kan føle fra omgivelsene rundt skolestart. Dette er det siste året barna har mulighet til en hverdag med lek, opplevelser og mestring, uten alle vurderingene rundt hvilket nivå man skal befinne seg på. Vi er likevel voksne som hjelper og tilrettelegger for barna hvis tall og bokstaver er det som interesserer. Det å bli selvstendig er viktig. Ferdigheter som å knyte skolissene sine, kle på seg selv og gå på do uten hjelp, samt det å ta egne valg og tørre å stole på seg selv er noe vi jobber mye med før skolestart. Supergruppa har sin egen årsplan som barnehagen har utformet. Denne viser hva vi jobber med i Supergruppa, hvordan vi tenker og forslag til aktiviteter vi kan gjennomføre ut i fra fagområdene i Rammeplanen. Vi gjør alt vi kan for å gi barna deres noen fine år på Glassberget.  

bottom of page