top of page

Eierstyre i Collettløkka barnehage

Collettløkka barnehage er en foreldre eid barnehage, i praksis så betyr det at i eierstyre sitter det forelderer. Det er fordelt på en eierstyreleder og 3-5 representanter i tillegg til dagligleder. Eierstyre er det øverste organet i barnehagen. 

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page