top of page

Velkommen til oss

På denne siden har vi samlet informasjon vi tror kan være nyttig for deg som er ny forelder i Collettløkka. Hvis du det andre ting du ønsker svar på, send oss gjerne en mail, eller stikk innom Ingemars kontor.

kommunikasjon

Vi bruker MyKid som kommunikasjonverktøy mellom foreldre og personalet. MyKid er et enkelt kommunikasjonverktøy (nettside/app) som gjør barnas hverdag mer tilgjengelig for dere foreldre. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen idag, nyhetsbrev kan leses via mobil. Her kan dere foreldre også enkelt kommunisere med barnehagen - målet vårt med å bruke MyKid er at det skal være enkelt for oss å snakke med hverandre i hverdagen. 2 uker før oppstart får en av dere en sms fra mykid der dere får gå in og registrere informasjon om deres barn. 

sikkerhet

I Collettløkka Barnehage tar vi sikkerheten på alvor. Vi har egne sikkerhetsrutiner og årlig tilsyn av bydelen og Lekeplasskontrollen for å sørge for at barnehagen er et trygt sted å være.

tilvenning

samarbeid mellom hjemmet og barnehagen

I Collettløkka Barnehage er samarbeide mellom hjemmet og barnehagen veldig viktig for oss. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av en foresatt fra hver avdeling. Samarbeidsutvalget er med på å godkjenne årsplanen for barnehagen. Spørsmål til samarbeidsutvalget sendes til su@collettlokka.no

påkledning

Vi er ute i stort sett all slags vær, og er da avhengig av å ha tørre og varme klær.  Det er derfor viktig å ha nok skift og klær i barnehagen.Alt av klær og utstyr må være tydelig navnet. Dette hjelper både personalet, dere foreldre og ikke minst barnet selv å holde orden i klærne sine.

Barnet trenger:

  • gummistøvler/cherrox

  • regntøy

  • yttertøy/parkdress/vinterdress

  • vintersko/sko

  • votter/lue/hals

  • ulltøy/fleecetøy

  • ullsokker/varme sokker

  • ekstra 3 sett med skift med klær

  • innesko

Det er foreldrenes ansvar å holde orden på barnas klær og sørge for at de har med seg det de trenger i forhold til vær og årstid.

På kalde dager er det noen som velger å bruke kulde krem. Vi vet at det mange meninger rundt bruk av kuldekrem. Hvis man velger å bruke kuldekrem på barna, så må den påføres hjemme om morgenen eller kvelden før. Å påføre kuldekrem rett før man går ut kan virke mot sin hensikt. 

til nye foreldre fra en "gammel" forelder

Collettløkka Barnehage er et veldig spesielt sted. Barna har det trygt og godt, de blir ivaretatt, SETT, får omsorg og trøst, læring via lek, og det skjer så mye spennende hele tiden!.  Barna er stadig på utflukter og ukene er fulle av morsomme aktiviteter. Alle barna flyr fra avdeling til avdeling er venner med alle. De ansatte er VELDIG hyggelige, veldig profesjonelle og det er ingen problem å ta opp ting hvis det skulle være noe. Jeg synes det har vært fint å kunne ha en dialog ved "utfordringer" og har aldri vært redd for å be om råd el. Vi er SUPER fornøyde med Collettløkka Barnehage, og anser det som Oslos beste barnehage! Vi er uendelig takknemlige for at vi alltid har kunnet føle oss trygge på at barna har det godt når man selv må på jobb. Heia Collettløkka Barnehage!

I Collettløkka Barnehage ønsker vi at alle barn og foreldre skal få en så trygg og god start som mulig.

Å begynne i barnehagen kan være en stor overgang for hele familien. For å få til en så god tilvenning er vi avhengig av å ha en god kommunikasjon med dere foreldre. Vi ønsker at dere spør om dere lurer på noe, og vi ønsker at dere deler deres tanker og kunnskap om barnet deres med oss. Det gjør tilvenningen lettere for oss alle.

Før barnehagestart så inviterer vi nye barn til besøksdager. Da kan barn og foreldre komme sammen og hilse på personalet og bli litt kjent med barnehagens ute- og inneområdet.

Vi setter av minimum 3 dager til tilvenning, men hvert barn er forskjellig så det kan varierer hvor lang tid barnet trenger for å bli kjent med oss i barnehagen. Noen trenger kort tid og andre trenger lengre tid, begge deler er like naturlig. Dette avtaler vi underveis i tilvenningen.

I tilvenningsperioden skal vi alle bli kjent med hverandre og det er også viktig at foreldrene blir kjent med barnehagen, personalet og hverdagen her. Har dere foreldre tillit til oss, vil også barnet lettere få tillit til oss. Har foreldrene mulighet til det, vil vi anbefale kortere dager den første tiden. 

De første to dagene er dere med barnet deres hele tiden. Vi ønsker at barnet skal få utforske barnehagen sammen med dere og at dere tar dere av de daglige rutinene som bleieskift, legge barnet til å sove og hjelp under måltidet. Hvis barnet vil utforske på egen hånd er jo det bare supert, og dere kan holde dere i nærheten slik at barnet ser dere.

Barnets kontaktperson vil også være sammen med dere i store deler av denne perioden for å bli kjent.

Når barnet er klar for det tar kontaktpersonen etterhvert over i rutinesituasjonene og vi prøver å få til en glidende overgang til barnehagelivet. Her har vi en dialog med dere foreldre og ser an veien videre sammen i tilvenningen. Tilvenningen er et samarbeidsprosjekt mellom dere foreldre og oss i barnehagen.

Collettlokka_RGB.png

sykdom

Når barna blir syke, ønsker vi å få beskjed fra dere foreldre enten via MyKid eller telefon. Det er viktig å overholde barnehagens retningslinjer vedrørende sykdom. Vi ønsker at både barn, ansatte og dere foreldre unngår smitte og er da avhengig av at alle tar et kollektivt ansvar og overholder disse retningslinjene.

Den viktigste reglen er 48-timers reglen ved omgangssyke. D.v.s. at barna skal holdes hjemme 48 timer etter at man er blitt symptomfri. Vi følger de nasionale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Barn som har feber mer enn 38,0° C eller har svekket allmenntilstand, må også holdes hjemme. Barn som er syke trenger ekstra omsorg og hvile.

Når barna er i barnehagen må de kunne delta på de aktiviteter vi har. Hvis barnet har utslett eller trenger medisiner i barnehagen må dette gis tydelig beskjed om ved levering. Medisiner skal kun gis etter gitt skriftlig tillatelse til personalet.

bottom of page