På Soria Moria går 2-4 åringene. Her er vi 3-4 voksne og 16 barn. Vi opptatt av å sette barnas behov i sentrum, og synes det er viktig at de får lov til å ta del i sin egen hverdag ved å påvirke hva som skal skje. Vi ønsker at barna får mulighet til å utvikle seg språklig, sosialt og motorisk gjennom aktivitetene barna setter i gang. Det fysiske miljøet på avdelingen legger til rette for slik utvikling. På dramarommet/musikkrommet og i kjøkkenkroken står rollelek sentralt. Det gir sosial trening og er et godt grunnlag for å knekke de sosiale kodene. Vi jobber også mye med å gjøre barna selvstendige. Det å kle av og på seg, gå på do, rydde etter maten og lekaktiviteter er ting de klarer selv og får gode mestringsopplevelser av. Hver dag har vi samlingsstund, hvor både store og små får en oversikt over hvem som er tilstede, vi trekker dagens hjelper, synger og har ulike aktiviteter. Gjennom dagen har vi blant annet grupper, leser bøker og utforsker nye ting, samtidig som vi vil bli kjent med de ulike følelsene våre og la barna bli kjent med både seg selv og andre gjennom dette. Musikk skaper mye glede og latter, er godt for fellesskapet barna imellom, samtidig som vi bruker mye bevegelse som gjør at barna får utfolde seg kroppslig. Vi jobber for å skape en god balanse av det styrte og det spontane i løpet av dagen. Hver tirsdag er det utedag og på torsdager går en gruppe på tur.

soria moria

KOntakt oss

Adresse: Nedre Ullevål 8, 0850 Oslo

© 2002 Collettløkka barnehage