top of page
Soria Moria_RGB.png

På Soria Moria går 1-3 åringene. Her er vi 4 voksne og 14 barn. Vi opptatt av å sette barnas behov i sentrum, og synes det er viktig at de får lov til å ta del i sin egen hverdag ved å påvirke hva som skal skje. Vi ønsker at barna får mulighet til å utvikle seg språklig, sosialt og motorisk gjennom aktivitetene barna setter i gang. Det fysiske miljøet på avdelingen legger til rette for slik utvikling. På konstruksjonsrommet og i kjøkkenkroken står rollelek sentralt. Det gir sosial trening og er et godt grunnlag for å knekke de sosiale kodene. Hver dag har vi samlingsstund, hvor både store og små får en oversikt over hvem som er tilstede, vi synger og har ulike aktiviteter. Gjennom dagen har vi blant annet grupper, leser bøker og utforsker nye ting, samtidig som vi vil bli kjent med de ulike følelsene våre og la barna bli kjent med både seg selv og andre gjennom dette. Musikk skaper mye glede og latter, er godt for fellesskapet barna imellom, samtidig som vi bruker mye bevegelse som gjør at barna får utfolde seg kroppslig. Vi jobber for å skape en god balanse av det styrte og det spontane i løpet av dagen. 

bottom of page